Welkom

Dit jaar start het 44ste zwemseizoen in het Gouderakse zwembad op 28 april en er kan tot 6 september gezwommen worden.
 
Als ik dit stukje schrijf duurt het nog zo’n tien weken voordat de opening plaats vindt. Dat lijkt lang maar deze tijd is hard nodig om er voor te zorgen dat het bad eind april weer gebruiksklaar is en er keurig uit ziet. Zoals ieder jaar moet er op het “laatste” moment nog veel werk verzet worden.
 
Ook deze winter is door onze onmisbare vrijwilligers weer hard gewerkt. Op deze plaats spreek ik wederom mijn dank uit aan de vrijwilligers, het personeel en alle anderen die het zwembad steunen door hun inzet en het belangeloos beschikbaar stellen van materiaal en materieel. Wij hebben een geweldig team van vrijwilligers, toch stellen we het zeer op prijs als zich nieuwe vrijwilligers zouden aanmelden. Het is leuk en gezellig en vooral zeer nuttig; voor iedereen is er geschikt werk te vinden.
 
Het zwemseizoen 2013 is naar tevredenheid verlopen, ondanks de koude maand mei viel het totaal aantal bezoekers niet tegen. Het is fijn dat ook een toenemend aantal mensen van buiten Gouderak het bad weet te vinden. Ook in financieel opzicht was het vorig jaar niet ongunstig; we hebben daarom besloten de tarieven voor 2014 niet te verhogen.
 
Op 7 september jl. vond er een “sluitingsdag “plaats, hoewel het aantal bezoekers wat tegenviel was deze middag toch geslaagd; vooral de kinderen waren erg enthousiast. We overwegen dan ook om een dergelijk evenement aan het einde van het seizoen wederom te organiseren.
 
Vanaf 1 januari 2014 is het bij de wet verboden om alcoholhoudende drank te verkopen aan personen onder de 18 jaar, dit geldt uiteraard ook voor het zwembad
 
Bij de kleedkamers is een aantal kluisjes geplaatst waar de bezoekers hun kostbare eigendommen in kunnen opbergen (zie elders in dit boekje). Dit betekent dat er geen spullen meer bij de kassa in bewaring kunnen worden gegeven.