Welkom

Het zwembad De Baan heeft bestaansrecht, het bad speelt een belangrijke maatschappelijke rol voor de inwoners van Gouderak en de omliggende kernen en daarnaast wordt het bad efficiënt geëxploiteerd.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat vorig jaar in opdracht van de toenmalige gemeente Ouderkerk is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Tevens wordt in het eindrapport het belang van de inzet van de vele vrijwilligers en de steun van het lokale bedrijfsleven gememoreerd.
Bovenstaande uitkomsten geven vertrouwen voor de toekomst van ons bad.
Daarnaast wordt in het door de coalitiepartijen van de gemeente Krimpenerwaard gesloten akkoord “het stimuleren van het halen van zwemdiploma’s” als concreet aandachtspunt genoemd. Een belangrijk argument om zoveel mogelijk zwembaden in de Krimpenerwaard te behouden; hierbij moet worden vermeld dat het Gouderakse zwembad de mogelijkheid biedt om door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma’s erkende diploma’s te halen.
 
Tot zover het goede nieuws, maar helaas bereikte ons eind januari  j.l. het bericht dat we voorgoed afscheid moeten van Niek Bieshaar. Hij overleed zes dagen na zijn 77ste verjaardag.
Niek was vele jaren zeer actief als vrijwilliger, wij hebben als zwembad veel aan zijn inzet en vakmanschap te danken; ook gaan wij zijn hartelijkheid erg missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie en wensen hen veel sterkte. Ook al zullen wij hem niet meer zien, in gedachten zal hij bij ons blijven.
 
Hoewel nog niet alles is geregeld verwachten we toch dat op 4 mei a.s. het zwemseizoen 2015 van start kan gaan. Tot en met zaterdag 5 september kan er weer gezwommen worden, op deze dag zal vanaf 12.00 uur het seizoen met een “sluitingsdag” worden beëindigd.
Na twee jaar heeft het bestuur helaas moeten besluiten de tarieven iets te verhogen, het gaat hierbij om een verhoging van slechts 4 à 6%, de prijs van een diploma stijgt iets meer, namelijk van € 12.50 naar € 15.00.
Bij de aanschaf van een abonnement in de voorverkoop krijgt u dit jaar € 7.00 korting, dit was € 5.00!!
 
 
Evenals de vorige jaren spreek ik op deze plaats mijn dank uit aan alle vrijwilligers, het personeel en alle anderen die het zwembad steunen door hun inzet en het belangeloos beschikbaar stellen van materiaal en materieel.
In deze gids vindt u zoals gebruikelijk weer alle informatie betreffende het nieuwe zwemseizoen, zoals de openingstijden, de verkoop van de abonnementen en leskaarten, de (nieuwe) tarieven, de data van de verschillende activiteiten die georganiseerd gaan worden, enzovoorts.
Wij hopen met u op een mooie zomer en wensen u, natuurlijk ook namens het personeel, een gezellig zwemseizoen.
Het personeel doet er alles aan om het zwembad(terrein) netjes te houden, we verwachten dat u hieraan meewerkt door geen afval e.d. op het terrein achter te laten.